Những lưu ý cần thiết khi ký hợp đồng thiết kế web | Mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn

Ngày cập nhật: 16/09/2020

Hợp đồng thiết kế web là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa khách hàng và nhà thiết kế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không biết chính xác những gì mà một hợp đồng thiết kế web nên bao gồm. Không phải tất cả các hợp đồng phát triển trang web đều giống nhau, nhưng hầu hết các yếu tố mà chúng chứa đều giống nhau.

Một hợp đồng dịch vụ thiết kế website optech chuyên nghiệp nên là sự thể hiện rõ của mục đích dự án, kỳ vọng khách hàng, vấn đề bản quyền, thời gian hoàn thành, lịch thanh toán, kết quả mà các bên tham gia sẽ đạt được sau dự án,...và các điều khoản pháp lý khác.

Các thông tin dưới đây sẽ cho bạn nhiều nhất về những khía cạnh mà bạn nên quan tâm khi tiến hành soạn thảo hay ký kết hợp đồng thiết kế web.

Bấm vào đây để xem nội dung nhanh hơn:

1. Những yếu tố nào mà hợp đồng thiết kế website cần phải có?

hóa đơn thiết kế website

 • Tóm tắt: những gì dự án liên quan?

 •  Phạm vi của dự án?

 • Nêu các điều kiện cho mỗi bên liên quan đến hợp đồng?

 •  Các yếu tố thiết kế được bao gồm trong hợp đồng?

 •  Xác định xem nội dung văn bản có liên quan đến dự án hay không?

 •  Thông tin chi tiết liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ như hình ảnh hoặc video. Vì những yếu tố này thường liên quan đến bản quyền và giấy phép.

 • Tên người hoặc nhóm sẽ lập trình mã?

 • Tên người hoặc nhóm sẽ thực hiện kiểm tra trình duyệt?

 • Tên người hoặc nhóm sẽ thực hiện các thay đổi cần thiết?

 •  Tất cả các yếu tố pháp lý có thể ảnh hưởng đến tài sản trí tuệ của mã/ mẫu thiết kế? Lưu ý, các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng thiết kế website liên quan đến pháp lý nên được tìm hiểu thật rõ ràng.

 • Chỉ định cách xử lý thông tin giữa các bên.

 • Chỉ định cách thanh toán sẽ được thực hiện, chi tiết các khoản chi cho hóa đơn thiết kế website.

 •  Chữ ký.

Xem thêm: Mẫu thiết kế website theo yêu cầu

2. Lời khuyên cho quá trình thực hiện dịch vụ thiết kế web thêm toàn diện

Dù với bất kỳ trường hợp nào, hợp đồng vẫn nên được ký kết

Thông thường, các nhà thiết kế sẽ đưa ra một trong những lý do sau đây cho việc chối bỏ việc ký kết hợp đồng dịch vụ thiết kế web, đó là:

 • Đây là một dự án nhỏ, sẽ rất nhanh sẽ hoàn thành, không cần tốn thời gian cho một bản hợp đồng.

 •  Đây là lần hợp tác thứ “n”, chúng ta không cần hợp đồng nữa.

 • Tôi tin tưởng đơn vị này,…

 

Tuy nhiên, khi một vấn đề xảy ra, việc không có hợp đồng dẫn đến việc không có cơ sở, điều kiện cần và đủ để giải quyết những khúc mắc hiện tại.

mẫu hợp đồng thiết kế website

Đề cập chi tiết đến hóa đơn thiết kế website

Nhiều người thường bỏ qua việc phải liệt kê chi tiết các khoản phí trong hợp đồng. Tốt nhất hãy bao gồm chúng một cách đầy đủ để làm cho hợp đồng rõ ràng hơn, tránh những tranh chấp không đáng có sau này. Làm rõ chi tiết các khoản phí cũng là cách thức bạn mang lại niềm tin cho đối tác khi chủ đích thông báo mọi thứ liên quan đến dự án.

Bất kể bạn làm việc với freelancer hay một công ty dịch vụ, bạn đều cần nắm rõ mức giá mỗi giờ hoặc phí theo từng dự án cụ thể. Hãy đảm bảo rằng tất cả tài sản trí tuệ sẽ được chuyển giao cho bạn khi kết thúc hợp đồng thiết kế website.

Xem thêm: Hợp đồng thiết kế website

hợp đồng dịch vụ thiết kế website

Xem thêm những lưu ý khi thực hiện dịch vụ thiết kế website bằng video ngay tại đây:

3. Mẫu hợp đồng thiết kế website chuẩn mà bạn có thể tham khảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE

Số:…………..

Căn cứ hợp đồng số… ký ngày…tháng…năm….

Hôm nay, ngày….tháng…năm…. tại………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

 

BÊN B:

Địa chỉ:

Đại diện (nếu có):                                                          Chức vụ:

Điện thoại:                                                                      Fax:

Mail:

Mã số thuế:                                                                     Tài khoản số:

Mở tại ngân hàng:

Hai bên thống nhất, ký hợp đồng dịch vụ thiết kế web với các nội dung điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A cung cấp dịch vụ thiết kế website theo yêu cầu của bên B.

Điều 2: Giá trị hợp đồng

Tổng giá trị hợp đồng:………………………..

Bằng chữ:…………………………..

(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng

Bên A sẽ giao bản mẫu website cho bên B chậm nhất kể từ ngày …………..

Bên A sẽ giao bản website chính thức cho bên B chậm nhất ngày ………..

Điều 4: Thời gian và cách thức thanh toán

Cách thức thanh toán: theo hình thức chuyển khoản.

Bên B thanh toán cho bên A theo từng đợt:

Đợt 1: ………..

Thời gian: ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                      

Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

Đợt 2: …………

Thời gian:  ngày… tháng…. năm…

Tài khoản số:                                                                      

Chủ tài khoản:

Chi nhánh:

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên A

5.1 Quyền của bên A

 • Được nhận số tiền theo đúng thời gian được ký kết trong hợp đồng.

 • Hợp đồng sẽ tạm dừng nếu bên B không thanh toán đúng thời gian được ký kết trong hợp đồng.

 • Được bên B cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho quá trình thiết kế website.

 • Nếu thông tin/ nội dung mà bên B cung cấp trái với quy định của pháp luật, bên A không chịu trách nhiệm.

5.2 Nghĩa vụ của bên A

 •  Thực hiện các công việc bên B giao như đã ký kết trong hợp đồng.

 • Thông báo tiến độ hoàn thành dự án cho bên B, đặc biệt khi có trường hợp phát sinh ngoài ý muốn.

 •  Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm với việc bảo mật thông tin website bên B cung cấp.

 • Các quyền và nghĩa vụ khác của bên cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 •  Bên A có trách nhiệm hướng dẫn cách thức sử dụng các chương trình, bảo trì website cho bên B.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của bên B

6.1 Quyền của bên B

 •  Được bên A cung cấp dịch vụ thiết kế web theo đúng thời gian đã ký kết trong hợp đồng.

 • Được yêu cầu mức bồi thường hợp lý nếu bên A cung cấp những thông tin/ nội dung bên B đã cung cấp ra bên ngoài.

 •  Yêu cầu chính sách bảo hành.

6.2 Nghĩa vụ của bên B

 • Cung cấp thông tin cần thiết cho bên A trong quá trình thiết kế website, chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin/ nội dung đó

 •  Thanh toán đúng thời gian và phương thức như đã ký kết trong hợp đồng.

 • Chịu trách nhiệm về nội dung đã cung cấp cho bên A nếu trái quy định của pháp luật.

 • Tạm dừng hợp đồng nếu bên A có bất kỳ hành vi vi phạm hợp đồng nào.

Điều 7: Nghiệm thu

 •  Website được thiết kế theo như ký kết trước đó.

 • Quá trình vận hành website không có bất kỳ lỗi kỹ thuật phát sinh.

Sau đó, hai bên sẽ ký kết biên bản nghiệm thu website nếu thỏa mãn được 2 điều kiện trên.

Điều 8: Bảo hành

 • Bên A cung cấp dịch vụ bảo hành …… năm kể từ ngày nghiệm thu dự án.

 •  Bên A thực hiện bảo hành với những lỗi về hệ thống, phần mềm mạng gây ra, do vận hành, dữ liệu và lỗi phần cứng.

 • Bên B sẽ chịu phí phát sinh nếu các lỗi nằm ngoại phạm vi bảo hành của bên A.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Tùy theo yêu cầu mỗi dự án và đặc điểm của mỗi công ty/ doanh nghiệp mà các điều khoản có thể khác nhau. Trên đây là mẫu hợp đồng thiết kế web cơ bản, chi tiết mà bạn có thể áp dụng cho công ty của mình.

Website